Komentár k testu „Bolesti chrbta“

Komentár k testu „Bolesti chrbta“

1. Ak je bolesť chrbta náhla, intenzívna s jednoznačnou príčinou a trvá menej ako 3 až 6 mesiacov, ide pravdepodobne o:
 • akútnu bolesť chrbta = správna odpoveď
 • chronickú bolesť chrbta
 • neuropatickú bolesť
Akútna bolesť chrbta vzniká pri poškodení tkaniva, preto je aj jej liečba cielená priamo na príčinu tohto poškodenia. Ak však bolesť pretrváva dlhší čas, môže prejsť do chronickej bolesti chrbta, ktorá býva sprevádzaná depresiou, úzkosťou a znížením fyzickej výkonnosti.
2. Príkladmi chronickej bolesti chrbta s identifikovateľnou príčinou sú:
 • spinálna stenóza a spondylolistéza
 • fibromyalgia a diabetická neuropatia
 • hernia disku a zlomeniny
 • všetko uvedené
Existujú dva typy chronickej bolesti – prvý, kde je jednoznačne identifikovaný zdroj bolesti, napr. degeneratívne ochorenie medzistavcovej platničky, spinálna stenóza a spondylolistéza, a druhý typ, kde neexistuje jednoznačný zdroj, napr. fibromyalgia. V prípade bolestí pri spinálnej stenóze a spondylolistéze liečba trvá niekoľko týždňov až mesiacov, ak však nie je efektívna, ďalším krokom je operácia chrbtice.
3. Ak mate bolesti chrbta, ktoré nastupujú pomaly, prichádzajú a odchádzajú (nejde o trvalú bolesť), typicky počas chôdze alebo v stoji, zlepšujú sa v pokoji, ide pravdepodobne o:
 • spinálnu stenózu driekovej chrbtice
 • hernia disku
 • degeneratívne ochorenie medzistavcovej platničky
Pri spinálnej stenóze driekovej chrbtice dochádza pri chôdzi alebo v stoji k stlačeniu alebo priškrteniu nervových koreňov v tejto oblasti, čo vedie k vzniku typickej bolesti. Postihnutie sedacieho nervu týmto procesom a nazýva tiež “ischias” a je sprevádzané šteklením, slabosťou alebo stratou citlivosti, ktorá vyžaruje z dolnej časti chrbta k sedacím svalom a dolným končatinám. Spinálna stenóza driekovej chrbtice typicky postihuje pacientov starších ako 50 rokov. V prípade, že zlyhajú lieky, ďalším krokom je operačná liečba.
4. Ktoré z nasledujúcich ochorení sú dedičné?
 • ankylozujúca spondylitída (chronický zápal v chrbtici) = správna odpoveď
 • osteoporóza (postupne sa znižujúci podiel vápnika v kostiach vedie k ich krehkosti)
 • osteomyelitída (infekcia kostí)
Ankylozujúca spondylitída je ochorenie, ktoré sa vyvíja postupne a môže viesť až k “zrastaniu” stavcov”. Bolesť chrbta pri nej trvá dlhšie ako 3 mesiace, chrbát býva ráno stuhnutý, s pohybom a “rozcvičením” sa stav mierne zlepší. Toto ochorenie postihuje častejšie mužov. Podľa vedcov ide o dedičné ochorenie.
5. Syndróm cauda equina je naliehavý stav, pretože:
 • môže viesť k trvalej inkontinencii = správna odpoveď
 • vedie k zborteniu stavca
 • môže viesť k ochrnutiu na dolnej polovici tela
Keď dôjde k stlačeniu štyroch nervových vlákien prechádzajúcich najnižšou časťou chrbtice (napr. pri hernii disku, keď gélová časť medzistavcovej platničky vybočuje z úrovne stavca) tento stav môže viesť k trvalým komplikáciám pri kontrole vyprázdňovania moču a stolice a až k trvalej inkontinencii. Príznakmi sú: tupá bolesť chrbta, zakopnutia a pády pri chôdzi (kvôli slabosti sedacích svalov, zadnej časti nôh a chodidiel), neschopnosť kontrolovať únik moču a stolice, niekedy aj bolesť sprevádzaná horúčkou.
6. Psychosociálne faktory ako napr. stres, depresia, psychické vypätie a nespokojnosť v práci môžu spustiť bolesti chrbta. Toto tvrdenie je:
 • pravda = správna odpoveď
 • nie je to pravda
Bolesti chrbta sú previazané s psychosociálnym a emocionálnym vypätím, dokonca k nim prispieva aj nespokojnosť v práci. Podľa tlačovej správy vydanej v University of Western Australia “zamestnanci v neuspokojivom zamestnaní majú vyššiu pravdepodobnosť vzniku trvalej bolesti v dolnej časti chrbta v porovnaní so skupinou zamestnancov, ktorí majú k práci pozitívny prístup.”
7. Vážne stavy, ktoré môžu viesť k bolesti chrbta sú:
 • rakovina – primárne ložisko v kosti alebo metastázy do kostí
 • infekcie kosti a medzistavcovej platničky
 • oboje uvedené = správna odpoveď
Akútna bolesť chrbta vzniká pri poškodení tkaniva, preto je aj jej liečba cielená priamo na príčinu tohto poškodenia. Ak však bolesť pretrváva dlhší čas, môže prejsť do chronickej bolesti chrbta, ktorá býva sprevádzaná depresiou, úzkosťou a znížením fyzickej výkonnosti.
8. Joga uvoľňuje bolesť chrbta cestou psychologických a emocionálnych faktorov:
 • rozptýlením stresu a úzkosti = správna odpoveď
 • účinkom na svaly na strane bolesti
 • odpútaním mysle od bolesti
Stres a negatívne emócie zhoršujú prežívanie a zosilňujú vnímanie bolesti. Pri joge sa energia koncentruje na techniku dýchania, držanie tela, meditáciu. Špeciálne v pozícii pranayama sa zintenzívňuje prúdenie kyslíka do mozgu a ustanovuje sa rytmický dej medzi telom a mysľou. Toto rozptyľuje stres a pocity úzkosti a uvoľňuje symptómy bolesti chrbta. Upozornenie: v prípade akútnych bolestí chrbta sa joge vyhnite na 48 hodín, alebo do zmiernenia bolesti. Jogu cvičte pod vedením kvalifikovaného inštruktora.
9. Bolesti chrbta sa liečia pomocou:
 • nesteroidných antiflogistík (protizápalových liekov) a kortikosteroidov
 • spinálnou manipuláciou
 • oboma metódami = správna odpoveď
Okrem nesteroidných antiflogistík a injekcií kortikosteroidov má význam aj spinálna manipulácia, predovšetkým v liečbe akútnej bolesti chrbta, ktorá trvá dlhšie ako 2-3 týždne.
10. Operácia by mala byť až posledným riešením v liečbe bolestí chrbta:
 • pravda = správna odpoveď
 • nie je to pravda
Väčšina prípadov bolestí chrbta nevyžaduje agresívne liečebné a chirurgické zásahy a dobré výsledky sa dosahujú aj s konzervatívnou liečbou, ktorú teda odporúčame aj ako metódu prvej voľby. Hernia disku a spinálna stenóza sú typicky dve najčastejšie indikácie k operácii.
11. Aktivity, ktoré pôsobia preventívne pred bolesťami chrbta sú:
 • pravidelné cvičenie a nefajčenie = správna odpoveď
 • správne držanie tela a obmedzenie konzumácie alkoholu
 • strata nadmernej hmotnosti a vyhýbanie sa studeným jedlám
The American Academy of Orthropedic Surgeons odporúča všetky vyššie uvedené opatrenia (správne držanie tela, primeraná hmotnosť, pravidelné cvičenie, nefajčenie) s výnimkou obmedzenia konzumácie alkoholu a studených pokrmov. Pitie alkoholu môže spôsobovať rakovinu, srdcovocievne ochorenia a cirhózu pečene, nie však bolesti chrbta.
12. Ktorý tip nie je odporúčaný pri prevencii bolestí chrbta v práci?
 • nemajte chodidlá na dlážke, nakoľko to obmedzuje správne prúdenie krvi = správna odpoveď
 • v pravidelných intervaloch sa postavte, ponaťahujte a prejdite sa
 • nastavte si polohu stoličky alebo umiestnite malý vankúšik medzi Vaše kríže a opierku stoličky
Sedavé zamestnanie môže zhoršiť bolesti v dolnej časti chrbta. Podľa University of Michigan Health System by ste mali sedieť tak, aby vaše chodidlá boli celou svojou plochou na dlážke. Monitor počítača by mal byť vo výške očí a všetky pomôcky v dosahu tak, aby ste ich pohodlne dosiahli bez ohýbania sa.