Citamíny® Pamäť a koncentrácia

mozog-miecha-a-nervy• Stavy po náhlej mozgovej príhode
• stavy po poranení hlavy a mozgu
• detská mozgová obrna, demencie
• roztrúsená skleróza (SM), mentálna anorexia
• poruchy činnosti mozgu rôznej etiológie

Cerebramin®
• bioregulátor mozgu a nervového systému
• obnova funkcie a tkanivových štruktúr mozgu a centrálneho nervového systému

Epiphamin®

• bioregulátor imunity, kostnej drene, krvotvorby, hormonálnej a nervovej sústavy a celková revitalizácia organizmu.

Vasalamin®
• bioregulátor cievnej steny a prekrvenia
• obnova prekrvenia hlavy, mozgu a nervového tkaniva
obnova mikrocirkulácie v oblasti nervového tkaniva

Thymusamin®
• bioregulátor imunity
• úprava funkcie imunity a autoimunitných reakcií na nervových štruktúrach