Citamíny® Prekrvenie

srdce-a-cievy• Vysoký krvný tlak
• bolesti za hrudnou kosťou
• ischemická choroba srdca
• ateroskleróza
• poruchy srdcového rytmu
• zvýšený cholesterol
• poruchy prekrvenia srdcového svalu
• mozgu a končatín

Vasalamin®
• Bioregulátor prekrvenia a cievneho zásobenia
• Obnova prekrvenia srdca,
• hlavy a končatín,
• obnova mikrocirkulácie,
• úprava hladiny cholesterolu

Coramin®
• Bioregulátor srdcového svalu
• Obnova buniek srdcového svalu, zvýšenie odolnosti srdca na záťaž.

Cerebramin®
• Bioregulátor nervového tkaniva
• úprava inervácie srdcového svalu a ciev
• úprava napätia v cievnej stene
• obnova mozgu pri demencii cievnej etiológie.