Tancujte, a znížite si tak riziko srdcovo-cievnych ochorení

Tancujte! a riziko srdcovo-cievnych ochorení sa znižuje. Taký je verdikt skupinky vedcov z University of Western Sydney, ktorí sa viac ako 10 rokov starali o zdravie 48 390 občanov. Cieľom ich výskumu bolo zistiť, akú úlohu zohrávajú fyzické aktivity na zdravie človeka. Výskum poskytol veľmi zaujímavé výsledky.

Vedci prišli k záveru, že po 40 rokoch života, je najúčinnejšou formou pohybu pre človeka, ktorý chce predísť problémom so srdcom a cievami, práve tanec.
Vedci prišli k záveru, že po 40 rokoch života je najúčinnejšou formou cvičenia pre človeka, ktorý chce predísť problémom so srdcom a cievami, práve tanec.
Nezáleží na tom, aký je druh tanca, podstatné je to, aby človek tancoval dostatočne energicky. Vedci zdôrazňujú, že účinok na srdce a cievy sa spája nielen s výkonom, ale platí aj v rámci nevyhnutnosti pre ľudskú sociálnu interakciu, počas ktorej človek zmierňuje stres a vytvára si tak pozitívny vplyv na kardiovaskulárny systém. TEST: Infarkt myokardu TU!

Žiadne komentáre

Odoslať komentár