Srdce je zdrojom emócií

SRDCOVO-CIEVNY SYSTÉM

Srdce je zdrojom emócii – teória dávnej minulosti. Pravdepodobne preto, že reaguje búšením, keď máme strach alebo sme naopak šťastní. Dnes už vieme, že emócie pochádzajú zo „slnečnej pletene – plexus solaris“ autonómneho nervového systému a mozgu, ktorý srdce riadi. V kritických situáciách doňho vysiela signály, aby začalo rýchlejšie pracovať.

Úloha srdca je v súčasnosti dobre známa. Je to životne dôležitý dutý orgán uložený v hrudnom koši pod ochranou rebier. Srdce je špeciálny sval veľkosti päste, ktorý slúži ako pumpa, resp. dve pumpy nepretržite prečerpávajúce všetku krv v tele.

Ako srdce vyzerá.

Symbol srdca je jeden z najpoužívanejších symbolov vôbec. História tohto symbolu siaha do rokov pred naším letopočtom, kedy bol pravdepodobne odvodený z tvarov listu brečtana. Brečtan je odolná rastlina, ktorá sa často používala na výzdobu hrobov. Svojou trvácnosťou sa stal symbolom lásky a spomienok „až za hrob“. V časoch, keď cirkev zakazovala chirurgické zákroky, nikto nevedel ako ľudské srdce naozaj vyzerá. Následkom nedostatku informácii sa v anatomických knihách začalo srdce znázorňovať symbolom odvodeným od listov brečtanu. V skutočnosti však naše srdce vyzerá úplne inak.

Skladá sa zo štyroch rôznych „miestností“, ktoré nazývame predsiene a komory. Ak by sme rozdelili srdce na dve polovice získame ľavé a pravé predsiene a komory. Pracujú ako dva samostatné tímy. Medzi každou predsieňou a komorou sú uložené chlopne, ktoré regulujú prietok krvi. Otvárajú a zatvárajú sa pri každom údere srdca, pričom vytvárajú charakteristický zvuk – tlkot srdca. Každý úder srdca môžeme rozložiť na dva odlišné zvuky. Prvý zvuk počujeme pri zatvorení chlopní a druhý zvuk pri ich otvorení.

24 hodinová práca.

Srdce neslúži len na pasívny prietok krvi. Naopak, je to náročná 24 hodinová práca. Predsiene sa pravidelne sťahujú a vypudzujú krv do uvoľnených komôr, ktoré sú uložené za nimi. Následne si plynule vymenia úlohy. Stiahnu sa komory a uvoľnené predsiene môžu načerpať ďalšiu krv. Kto je uvoľnený krv prijíma, kto sa stiahne krv vypudí. Celý tento cyklus sa nepretržite opakuje, čím sa zabezpečí potrebná dodávka kyslíka ku každej bunke v tele.

Platí pri tom určitý systém. Pravá strana srdca dostáva odkysličenú krv z tela a pumpuje ju do pľúc. Ľavá strana bude robiť presný opak. Dostane okysličenú krv z pľúc a vysiela ju do tela.

Každú minútu sa srdce stiahne a uvoľní 60-120 krát. V závislosti od aktuálnej činnosti, veku, kondície, zdravotného stavu… Pri každom sťahu srdca sa s spolu s vypudenou krvou šíri po stenách tepien tzv. tepová vlna, ktorá prechádza až do povrchových tepien, kde si môžeme nahmatať pulz (tep). Najčastejšie na krku alebo na zápästí.

Srdce a cievy majú svoje špecifické požiadavky na metabolizmus a výživu! Zdravé cievy  sú pružné, elastické a pevné zároveň!

Prekrvenie a mikrocirkulácia srdca a mozgu dnes rozhodujú o dátume smrti a kvalite život viac, ako kedykoľvek v histórii.

Coramin® je biologicky aktívna výživa z aminokyselín, vitamínov a minerálov priamo určená pre bunky srdcového svalu! Zdravé srdce je základ pre zdravý život.

Vasalamin® zlepšuje kvalitu všetkých ciev. Tepien, žíl aj vlásočníc. Zlepšuje tak prekrvenie životne dôležitých orgánov – srdca, mozgu, pečene, pľúc aj obličiek. Z všetky väzivá, kĺby a pokožku ľudského organizmu.

Vasalamin® zlepšuje prekrvenie srdca aj mozgu.

Živiny a kyslík sa tak dostávajú do celého tela, krvným zásobením  je vyživované každé tkanivo. Jedzte vyváženú stravu, ktorá obsahuje všetky potrebné živiny, vitamíny a minerály.

Cievy.

Krv sa po vypudení zo srdca nevyleje do tela len tak. Prenáša sa systémom dutých rúrok na miesta potreby. Cievy rozdeľujeme na tri veľké skupiny: žily, tepny a vlásočnice. Všetky spolu pracujú ako jeden veľký tím. Srdce sa zmrští a tepny odvádzajú kyslíkom obohatenú krv smerom od ľavého srdca ku všetkým naším tkanivám. Spájajú sa s mnohým najmenšími cievami v tele človeka – vlásočnicami. Zohrávajú dôležitú úlohu pri odovzdávaní kyslíka tkanivám. Ich plocha dosahuje až 6000 m2.. V neposlednom rade žily predstavujú typ ciev, ktoré prinášajú odkysličenú krv z celého tela do pravej polovice srdca.

Tok krvi cez srdce a všetky cievy v našom tele sa nazýva cirkulácia. Srdce dokáže prepumpovať krv ku každej bunke v tele za menej ako 60 sekúnd! Alebo inak – za minútu prečerpá približne 5 litrov krvi. Vzdialenosť cez ktorú musí krv prečerpať je pritom obrovská. Ak by sme natiahli všetky cievy v našom tele, získali by sme dĺžku až 100.000 km, pričom vlásočnice tvoria až 80% z celého tohto množstva. Na porovnanie – ľudskými cievami by sme obmotali zem až 2,5x.

Krv bohatá na kyslík dáva artériám a vlásočniciam jasnočervenú farbu. Po odovzdaní kyslíka tkanivám sa farba krvi mení na tmavočervenú. Niekedy môžeme vidieť cez kožu presvitajúce žily modrej farby. Nie je to ich skutočná farba. Tento klamlivý dojem spôsobuje to, akým spôsobom prenikajú rôzne vlnové dĺžky svetla cez kožu a žily. Tu je časť z nich pohltená a druhá časť sa odrazí a vnímame ju očami. Len časť svetla s vysokou energiou – modrá zložka, zvládne cestu cez kožu, žilu a späť k naším očiam.

Ako si udržať srdce a cievy fit.

Ak si uvedomíme skutočnosť, že srdce je sval, logika nepustí. Ak má byť sval dostatočne silný potrebuje cvičiť. Ako precvičovať srdce? Jednoducho. Stačí byť aktívny. Rýchla chôdza, skákanie cez švihadlo, tancovanie a množstvo ďalších činností, ktoré nútia srdce pracovať rýchlejšie, pretože dopyt tkanív po kyslíku sa zvyšuje. Hodinka cvičenia každý deň srdce posilní. Znakom, že má srdce lepšiu kondičku je jeho pomalší rytmus napr. pri výstupe do kopca čí behaní. Silnejšie srdce prečerpá jedným sťahom viac krvi a nemusí na splnenie aktuálnych požiadaviek tela „vyskakovať z hrude“.

Ochorenia ciev patria medzi najzávažnejší zdravotnícky problém vo vyspelých krajinách. Zmeny na cievach sa dajú pozorovať už v rannom veku.

Vplyvom rôznych škodlivín ako je obezita, fajčenie, nedostatok pohybu sa naše telo zanáša a cievy nebudú výnimka. Na ich vnútornej výstelke sa postupne ukladá narastajúca vrstva povlaku, ktorá cievy zužuje a znižuje ich pružnosť.

Vplyvom hromadenia všetkých nežiadúcich faktorov vzniká jedno z najčastejších ochorení 21. storočia – ateroskleróza. Sťažuje prácu pre srdce, ktoré v určitom zlomovom bode nebude proti tomuto zvýšenému odporu vládať pracovať.

Vyvážená strava, pravidelné cvičenie, dostatočná vzdialenosť od cigariet, primerané číslo na váhe sú kľúčové body pre udržanie si zdravého srdca a ciev.

Coramin® je biologicky aktívna výživa pre bunky srdcového svalu!

Vasalamin® zlepšuje prekrvenie srdca aj ostatných orgánov.

Žiadne komentáre

Odoslať komentár