Regulačné peptidy sú budúcnosťou medicíny

Regulačné peptidy sú v ľudskom tele prirodzene produkované veľkým množstvom rôznych buniek. Sú komunikačným prostriedkom medzi jednotlivými regulačnými systémami v tele. Môžu pôsobiť na mieste svojho vzniku alebo sú krvou zanesené na vzdialenejšie miesta pôsobenia. Ich funkciu môžeme prirovnať k úlohám, ktoré v tele vykonávajú napríklad hormóny. Vedomosti o rozsahu ich pôsobenia majú aj v súčasnosti obrovské medzery. V každom prípade objav regulačných peptidov je skvelým štartovacím bodom pre rozvoj nových terapeutických možností.

Tieto malé regulačné molekuly môžu taktiež vznikať rozkladom veľkých bielkovín. Obrovské množstvo kombinácii akými sa tieto veľké bielkoviny môžu degradovať, dáva vo výsledku veľké množstvo rozličných regulačných peptidov. Každý z nich má pritom úplne inú funkciu v porovnaní s materskou molekulou, z ktorej vznikli. Stále dochádza k objavom nových peptidov s rôznym spektrom účinkov.

Identifikovaných bolo viac ako deväť tisíc rôznych peptidov, pričom u viac ako 500 z nich sa neustále testujú možnosti liečebného využitia. O niečo menšie číslo je už v prípade ich reálneho použitia. Dnes je ich na trhu približne 60. Existuje teda obrovské množstvo neprebádaných informácií, ktoré nám ponúka samotné telo.

Čo všetko majú pod palcom ?

Ovplyvňujú srdce a cievy, imunitu, tráviaci trakt, hormonálny systém a taktiež mechanizmy nášho centrálneho regulátora – mozgu.

Aj napriek širokému spektru účinkov, ktoré tieto prirodzene sa v našom tele vyskytujúce regulačné peptidy majú, ich využitie v terapii a prevencii chorôb je veľmi obmedzené. Je to hlavne preto, že sú chemicky veľmi nestabilné. To znamená po ich podaní sa v tele neudržia dostatočne dlho na to, aby stihli priaznivo pôsobiť. Tu prichádzajú na rad múdre hlavy. Vedci z celého sveta pracujú na úprave prirodzených regulačných peptidov do takej formy, aby ich naše telo okamžite nezničilo a teda nechalo „liečiť“. Tieto upravené, tzv. syntetické regulačné peptidy nie sú žiadne „umeliny“. To znamená, že pri ich postupnom rozkladaní v tele nevznikajú žiadne toxické látky. Dobrou správou je teda minimum možných nežiadúcich účinkov. Sú zložené z aminokyselín, ktoré sa prirodzene vyskytujú v ľudskom tele.

Ako to funguje.

Všetky bunky v tele neustále produkujú určité regulačné peptidy, resp. udržujú ich množstvo v tele na potrebnej hladine. V prípade, že ochorieme sa táto súhra naruší. K výkyvom môže dôjsť aj v prípade veľkého emočného vypätia alebo zvýšenej fyzickej záťaže. V tele musí všetko prebiehať podľa vopred určených pravidiel. Preto nedostatok regulačných peptidov spôsobí v danom úseku „anarchiu“, ktorá sa navonok prejaví ako konkrétne ochorenie.

Regulačné peptidy sa viažu na špeciálne miesta na povrchu buniek, čím spúšťajú zložité kaskády reakcií. Je to ako dominový efekt, v ktorom jedna zmena spôsobí ďalšiu a ďalšiu. Vo výsledku tak môže jeden regulačný peptid ovplyvniť aj odlišné telesné funkcie.

Súčasné využitie regulačných peptidov.

V priebehu uplynulých desiatich rokov sa regulačné peptidy začali používať vo veľkom množstve liečebných postupov. Súčasne prežíva boom aj ich komerčné využitie.

Skupiny ochorení, u ktorých sa v súčasnosti využívajú regulačné peptidy najviac, sú onkologické a metabolické ochorenia (obezita, cukrovka, vysoký krvný tlak, ateroskleróza…). Sú to hlavné príčiny úmrtí 21. storočia.

Výskumy a následne využitie regulačných peptidov však prebieha aj v oblasti iných ochorení. Uveďme si zopár konkrétnych príkladov:

Navyše súčasným trendom je testovanie ďalších látok, ktoré budú mať svoje uplatnenie v liečbe infekčných a zápalových ochorení, a teda pomôcť napr. rýchlejšiemu hojeniu rán.

 

Žiadne komentáre

Odoslať komentár