AQUA SANATURA®

708.00 

AQE-H 038 Revitalizácia vody AQUA SANATURA®

Produkty firmy Aqua Sanatura®sú určené na revitalizáciu pitnej a úžitkovej vody. AQE-H 038je lokálna inštalácia na studenú vodu pred kuchynskú batériu (byt, RD, reštaurácia atď.) Toto zariadenie je určené k „výrobe tzv. živej vody“, podporujúcej vstrebávanie a účinok vo vode rozpustných látok teda aj Citamínov.

Katalógové číslo: 0120 Kategória:

Revitalizácia vody = fyzikálne občerstvenie vody pôsobiace na submikroskopickej úrovni.

Revitalizácia vody je dej, pri ktorom je vodným molekulám odovzdaná časť energie vodného toku. Táto energia vodného toku je okamžite využitá k vytvoreniu a upevneniu väzieb vo vnútornej štruktúre vody – väzieb medzi molekulami vody a rozpustených látok. V prírode tento dej nepretržitej vnútornej prestavby a výstavby prebieha sústavne v podzemných a nadzemných tokoch všetkých veľkostí. Cieľom je zvýšenie usporiadania, rádu, stability a aktivity prirodzene zúčastnených zložiek vody a ich maximálna účinnosť v živých organizmoch!

Položme si otázku, čo je živá voda? Z našich mnohoročných skúseností ide o vodu tvárnu, vodu, ktorá je schopná sa v každom okamihu prispôsobiť potrebám života na tejto planéte. Nie je strnulá a ani uzavretá vo svojom pôsobení, nepôsobí roztžite. Naopak. Víta všetky nové látky s otvorenou náručou a vďaka neustálej výstavbe a prestavbe svojej vnútornej štruktúry, dokáže tieto vo svojom objeme čo najdokonalejšie rozptýliť a vytvoriť im ochranný plášť pre ich maximálnu účinnosť a stabilitu. Taká voda je matersky starostlivá a činorodá.

Podmienky revitalizácien vody.

Medzi podmienky revitalizácie vody patrí najmä jej prirodzený spôsob prúdenia! Všade tam, kde toto nie je možné, kde je voda zadržiavaná za akýmkoľvek účelom v uzavretých nádobách či potrubiach, ošetrená chemickými prípravkami, vystavená pôsobeniu tepla vedená sústavne pod tlakom mnohých atmosfér, všade tam nemôže revitalizácia vody prebiehať prirodzenou cestou. Takáto voda trpí a trpia aj tí, ktorí sú odkázaní na jej dlhodobé užívanie – rastliny, zvieratá a ľudí. Preto vznikla myšlienka revitalizácie vody v mieste jej spotreby.

Technický princíp revitalizácie technológiou AQUA SANATURA® – napodobnenie prírodných procesov umelou cestou.

Je realitou dnešnej doby, že voda mnohých odberných miest dlhodobo nevykazuje kvalitu vôd prírodných prameňov či horských bystrín. A zďaleka sa nejedná len o vodu z verejných vodovodov. Spôsob hospodárenia človeka v krajine narúša taktiež podzemný kolobeh vody!

Technické riešenie revitalizácie vody nastoľuje podmienky k prevodu pohybovej (kinetickej) energie vodného toku do polohovej (potenciálnej) energie vodných molekúl. Výsledkom je potom obrodená štruktúra vody.

Hlavná časť revitalitácie vody sa odohráva v prietočnom zariadení, kde voda preteká špecificky usporiadaným prostredím. Jedná sa teda o tzv. hydrodynamickú úpravu. Revitalizačný proces naštartovaný v zariadení Aqua Sanatura® doznieva ešte po výtoku vody z neho – a to po dobu niekoľkých hodín. V tej dobe sa stabilizujú nové štrukturálne formy vo vode. Charakter vody upravenej a neupravenej je však patrný i po niekoľkých mesiacoch (overené v nezávislom laboratóriu). Postupom času (pri správnom skladovaní na tmavom a chladnom mieste je to niekoľko mesiacov) však vplyv revitalizácie slabne.

Revitalizační zařízení AQUA SANATURA® :

 • využívají výhradně přírodní energii – přirozenou energii vodního toku
 • jsou nemagnetická a neelektrická
 • neodebírají vodě žádné její složky ani do vody žádné látky neuvolňují
 • jsou zcela bez nároku na údržbu a servis (není-li ve zvláštních případech stanoveno jinak)
 • jsou opatřena zárukou v délce trvání 5 let, reálná životnost zařízení je však až několik desítek let
 • jednotky AQUA SANATURA® jsou ryze českým výrobkem – vývoj a výroba probíhá výhradně v České republice
 • testování účinků revitalizačních zařízení bylo provedeno na specializovaných pracovištích v České republice, Německu, Lichtenštejnsku a Slovenské republice
 • revitalizační zařízení jsou zhotovena z ušlechtilé nerez oceli a byla atestována pro styk s pitnou vodou v laboratořích ITC Zlín.

 

Máte otázku? Napíšte nám, poradíme!

 

Podrobné informácie: www.aquasanatura.com

 

1 recenzia k AQUA SANATURA®

 1. BioCitia

  REFERENCE FIRMY

  Výrobky AQUA SANATURA® pracují dnes již v mnohých oblastech lidské činnosti.

  V privátní sféře jsou to především domácnosti, rodinné a bytové domy.

  V oblasti veřejné služby se jedná především o zdravotnická a školská zařízení různé úrovně, o zařízení s péčí o tělo (a duši), jako jsou kupříkladu kadeřnictví či rehabilitace. Z dalších významných aplikací jmenujme bazény různých druhů, velikostí a určení. Mnohdy jsou tyto služby nabízeny společně pod jednou střechou – hotely a penziony s wellness programem.

  V průmyslové sféře umíme být přínosem zejména při výrobě kvalitních nápojů, potravin, potravinových doplňků, kosmetiky a léčivých přípravků, jakož i pro zabezpečení pitného režimu zaměstnanců a návštěvníků firem.

  REFERENCIE: http://www.aquasanatura.com/reference/reference-firmy

Pridať recenziu

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *