Peptidy ako cesta k lepšej pamäťovej výkonnosti

Dostatok spánku, dobrá nálada a celková telesná výkonnosť sú úzko prepojené. Prebudenie do nového dňa po dostatočne dlhom a pokojnom spánku je jedným z receptov k dosiahnutiu lepšej koncentrácie a tým pádom k podávaniu lepších výkonov. Naopak permanentná únava vedie k poklesu výkonnosti, zlej nálade až nespavosti a začarovaný kruh je na svete.

K harmónii tela a duše je potrebná aj harmónia v prijímaní dôležitých látok. Nové objavy v oblasti správnej výživy dnes dávajú do popredia význam aminokyselín a peptidov. Pravidelným príjmom vysoko kvalitných peptidov podporíme mozog. Práve touto cestou postupne odstránime nespavosť a odmenou nám bude zvýšená koncentrácia, úsmev na tvári a úspechy v práci či v škole. (Pamäť si môžete otestovať TU!)

Pre mozog sú významné tzv. nootropné peptidy. Ide o látky, ktoré sa prirodzenou cestou podieľajú na mozgových metabolických procesoch. Táto skupina peptidov ovplyvňuje mozgové receptory a mediátory. K pochopeniu týchto výrazov dobre poslúži nasledujúci príklad. Receptor a mediátor môžeme inými slovami nazvať aj zámok a kľúč. Aktiváciu receptora si potom môžeme predstaviť ako odomykanie zámku správnym kľúčom. Inými slovami mediátor je poslom správy, ktorú vykoná len ten receptor, do ktorého presne zapadne.
Peptidy sú skvelou voľbou pre ovplyvňovanie širokej skupiny funkcií mozgu:
  • pamäť
  • schopnosť učiť sa a prijímať ľahšie nové informácie
  • logické myslenie
  • potláčanie negatívnych emócii
Ako peptidy môžu uľahčiť život.

Veľmi užitočné sú peptidy, ktoré regulujú napríklad mediátor glutamín. Je to aminokyselina, ktorá okrem iného upokojuje a posilňuje našu myseľ. Pozrime sa na to bližšie. Vyčerpaní, nesústredení, úzkostliví ľudia majú častokrát nedostatok glutamínu v mozgovom tkanive. Glutamín podporuje tvorbu a uvoľňovanie látky, ktorá v mozgu pôsobí tzv. inhibične, resp. tlmivo.

V konečnom dôsledku hovoríme o látke s názvom GABA (kyselina gama-amminomaslová). To znamená, že GABA je akási brzda, ktorá bráni v prenose signálov medzi nervovými bunkami. Môžeme ju nazvať prirodzeným sedatívom mozgu. Účinky, ktoré sú výsledkom jej pôsobenia:

  • pokojná myseľ
  • vyrovnanosť v stresových situáciách
  • zlepšenie koncentrácie
  • neprerušovaný spánok
  • potlačenie depresívnych nálad
Ako si viac zapamätať.

Neschopnosť koncentrovať sa a udržať v hlave všetko čo by sme chceli idú ruka v ruke. Z glutamínu si mozog dokáže vyrobiť kyselinu glutámovu. Touto cestou zároveň dochádza k odstraňovaniu škodlivých hladín amoniaku v mozgu. Táto látka vzniká v tele v priebehu rozličných reakcií, okrem iného aj rozkladom bielkovín. Nahromadený amoniak znižuje tvorbu energie v bunkách a utlmuje ich dýchanie. Preto eliminácia tohto jedu znižuje jeho toxické pôsobenie na bunky so všetkými následkami. Výsledkom je zvýšená schopnosť koncentrovať sa, zlepšená krátkodobá aj dlhodobá pamäť.

Mozog predstavuje riadiace centrum celého nášho tela a zodpovedá za regulovanie všetkých procesov v tele. Optimalizáciou funkcií mozgu teda urobíme v našom tele poriadok a znova naštartujeme hladký priebeh komplikovaného systému. Práve užívanie peptidov je v súčasnosti nádejnou možnosťou pre naštartovanie mozgu. Vyťažiť maximum z našej mysle je snom nielen každého študenta, ale aj každého, kto sa chce udržať na „mentálnom vrchole“ čo najdlhšiu dobu.

Pamäť. Diktafón v hlave!

Užitočné informácie: O pamäti, učení a mozgu.

Rady ako zlepšiť koncentráciu a pamäť, ako podporiť učenie a obnoviť spomienky, uľahčiť zapamätávanie.

Skutočnosť, že pamäť je v podstate rozkúskovaná v rôznych častiach mozgu je v istom slova zmysle „ochrana Informácií“. Ak dôjde k poškodeniu určitej časti mozgu nemusí sa stratiť celá informácia.

Stiahnuť PDF: Pamäť. Diktafón v hlave.

 

 

 

 

 

Žiadne komentáre

Odoslať komentár